Phát triển dựa trên tiêu chuẩn mở của Hiệp hội FIDO tương thích chuẩn Security Key mà nhiều dịch vụ thanh toán trực tuyến như PayPal, Samsung hay Alibaba từng sử dụng. Chiếc USB của Google sẽ thay thế bước đăng nhập 6 mã số được gửi qua tin nhắn SMS hoặc email trong quá trình xác thực 2 lớp cùng mật khẩu chính của tài khoản đăng nhập sau đó. Điều này giúp người dùng an tâm hơn khi thường xuyên trao đổi thông tin quan trọng trên nhiều thiết bị khác nhau. 

Th.Trần