Kết quả xổ số hôm nay 1-7: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 1.

Kết quả xổ số hôm nay

Theo đó, vé có dãy số 675184 trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

Giải đặc biệt kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang là 474758.

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận có kết quả xổ số hôm nay với giải đặc biệt là 678403.  

Kết quả xổ số miền Trung: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Kết quả xổ số hôm nay 1-7: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Bắc: Hà Nội

Kết quả xổ số hôm nay 1-7: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 3.
Tin - ảnh: Thy Thơ