Kết quả xổ số hôm nay 8-7: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 1.

Kết quả xổ số hôm nay

Theo đó, vé có dãy số 673884 trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang có giải đặc biệt là 942923.

Vé số do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành trúng giải đặc biệt của kết quả xổ số hôm nay là vé có dãy số 862319.

Kết quả xổ số miền Trung: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Kết quả xổ số hôm nay 8-7: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Bắc: Hà Nội

Kết quả xổ số hôm nay 8-7: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 3.

Tin - ảnh: Thy Thơ