Kết quả xổ số miền Nam: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số ngày 2-3: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 1.

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh có giải đặc biệt là 581027 .

Vé có dãy số 266066 trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang.

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận là 443538 .

Kết quả xổ số miền Bắc: Hà Nội 

Kết quả xổ số ngày 2-3: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Kết quả xổ số ngày 2-3: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 3.

Tin - ảnh: Thy Thơ