Kết quả xổ số miền Nam: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Kết quả xổ số ngày 20-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng... - Ảnh 1.

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM có giải đặc biệt là 206980.

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Long An có dãy số 997752.

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước là 267657.

Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang có giải đặc biệt là 540955.

Kết quả xổ số miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông

Kết quả xổ số ngày 20-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng... - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Bắc: Nam Định 

Kết quả xổ số ngày 20-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng... - Ảnh 3.
Tin - ảnh: Thy Thơ