Kết quả xổ số miền Nam: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số ngày 23-3: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Hà Nội... - Ảnh 1.

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh có giải đặc biệt là 453954.

Vé có dãy số 930854 trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang.

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận là 767613.

Kết quả xổ số miền Trung: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Kết quả xổ số ngày 23-3: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Hà Nội... - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Bắc: Hà Nội 

Kết quả xổ số ngày 23-3: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Hà Nội... - Ảnh 3.

Tin - ảnh: Thy Thơ