Kết quả xổ số miền Nam: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Kết quả xổ số ngày 27-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,  Nam Định - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM có giải đặc biệt là 974485.

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Long An có dãy số 201056 .

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước là 268585 .

Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang có giải đặc biệt là 291349.

Kết quả xổ số miền Bắc: Nam Định

Kết quả xổ số ngày 27-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,  Nam Định - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông

Kết quả xổ số ngày 27-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông,  Nam Định - Ảnh 3.
Tin - ảnh: Thy Thơ