Kết quả xổ số miền Nam: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số ngày 30-3: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 1.

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh có giải đặc biệt là 335586

Vé có dãy số 304077 trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang.

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận là 598430

Kết quả xổ số miền Trung: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Kết quả xổ số ngày 30-3: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Bắc: Hà Nội

Kết quả xổ số ngày 30-3: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội - Ảnh 3.

Thy Thơ