Kết quả xổ số miền Nam: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Kết quả xổ số ngày 4-2: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng... - Ảnh 1.

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM có giải đặc biệt là 970167.

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Long An có dãy số 206576.

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước là 444500.

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang là 698205.

Kết quả xổ số miền Bắc: Nam Định

Kết quả xổ số ngày 4-2: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng... - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông

Kết quả xổ số ngày 4-2: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng... - Ảnh 3.
Thy Thơ