Khi ức chế loại hóa chất này, chuột thí nghiệm hầu như không thèm đếm xỉa gì đến thức ăn mặc dù bị bỏ đói nhiều ngày trước đó. Phát hiện này có thể đưa đến hướng chữa trị mới cho chứng béo phì ở người.

A.H