Theo nhà quản lý nông trang là bà Heather Hogarty, con cừu được đặt tên Quinto có thêm một chân trước và hình như chiếc chân này không gây trở ngại cho sức khỏe của nó.

Cừu Quino đang bú mẹ - Ảnh DN Globo

Chiếc chân thứ 5 cũng bình thường như 4 chân kia và một chuyên gia thú y sẽ đến để quyết định nên cắt bỏ hay giữ lại chân thừa này. Quinto chào đời cùng hai con cừu khác và hiện chúng vẫn khỏe mạnh.

Bà Hogarty làm việc tại nông trang này từ 16 năm nay, nói rằng bà chưa từng gặp hoặc nghe nói về trường hợp cừu 5 chân như vậy. 

Giám đốc Trung tâm Thú Y Robson and Prescott tại Morperth Sam Presscott nhận xét: “Chắc chắn đây là trường hợp hiếm hoi nhưng chúng ta sẽ thấy nhiều dạng đột biến khác như đã từng thấy như vật có hai đầu, song sinh dính liền và những trường hợp biến dạng khác khiến chúng không thể sống”.

 

Tr. Lâm (Theo BBC)