Theo nhật báo Anh The Telegraph, đây là công nghệ đầu tiên trên thế giới làm thay đổi căn bản cách giao tiếp của người khiếm thính, giúp họ thành công hơn trên thị trường việc làm. Các nhà khoa học hy vọng công cụ dịch ngôn ngữ ký hiệu di động (PSTL) thích hợp với các loại máy tính và những thiết bị cầm tay khác như laptop, tablet smartphone. Họ sử dụng một camera ghi hình bàn tay của người ra ký hiệu rồi chương trình phần mềm sẽ chuyển thành chữ in hiển thị trên màn hình. Giảng viên khoa học máy tính Ernesto Compatangelo, chủ nhiệm chương trình PSTL, cho biết: “Mục đích của công nghệ này giúp người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu vượt qua những thách thức về giao tiếp mà họ gặp phải trong công nghệ di động”.
Tr. Lâm