GS John Ball hiện là Chủ tịch Liên hiệp Toán học Thế giới (IMU), đã từng nhận nhiều giải thưởng danh giá về các công trình nghiên cứu toán học. Trong những năm qua, GS Ball thông qua IMU để giúp điều phối hỗ trợ nền toán học của các nước đang phát triển. Ông từng nói sự thách thức của toán học là không biên giới địa lý.
GS John Ball nổi tiếng về công trình nghiên cứu lý thuyết đàn hồi. Sau này ông phát triển nghiên cứu sang lý thuyết phán đoán cấu trúc siêu nhỏ của các vật liệu cứng trong giai đoạn chuyển đổi.

GS John Ball tốt nghiệp đại học toán trường đại học Cambrige sau đó nhận bằng Tiến sĩ toán năm 1972 tại đại học Susex. Từ năm 1982-96 ông là giáo sư dạy về toán ứng dụng và phân tích tại đại học Heriot Watt ở Edinburgh, sau đó chuyển về dạy ở đại học Oxford cho đến nay.

Tiền Phong