Quốc gia (NSF) tài trợ hai đài quan sát này phải đối đầu với việc xây dựng những đài quan sát mới như kính viễn vọng Atacama ở Chile. NSF đã đề nghị các chuyên gia nghiên cắt giảm 30 triệu USD trong ngân sách hàng năm. Báo cáo trong tuần này dự kiến cắt giảm trong tất cả các lãnh vực thiên văn và đặc biệt đề nghị đóng cửa các kính viễn vọng vô tuyến Arecibo và mạng lưới VLBA vào năm 2011 nếu không tìm ra những nguồn tại trợ khác.
Chiếc “đĩa” khổng lồ Arecibo với đường kính 305m đặt trên một miệng núi lửa ở Puerto Rico được xây vào những năm 1960 và được cải thiện đều đặn. Hơn 250 nhà nghiên cứu sử dụng mỗi năm kính viễn vọng to nhất thế giới này.

Còn VLBA là một mạng lưới gồm 10 ăng-ten với đường kính 25 m trải dài từ Hawai đến Caribbean trên một khoảng cách dài 8.000km.

Theo HTV