Khu vực 2.300 tuổi, cổ nhất ở châu Mỹ, đã chỉ ra một nền văn hoá tinh xảo sử dụng cấu trúc và đường đi của mặt trời cho mục đích chính trị và tôn giáo.

Khu vực mang tên "13 toà tháp Chankillo", trải rộng chính xác trên đường cung mặt trời mọc và lặn khi nhìn từ 2 điểm quan sát đặc biệt. Chankillo là trung tâm tổ chức nghi lễ trải rộng vài km2. Nó có cấu trúc xây dựng vững chắc ở trên đỉnh đồi với bức tường thành dày.

Nhưng từ trước tới nay, chưa ai hiểu rõ một dãy tháp dài 300m nằm ở một ngọn đồi gần đó giống như các gai trên lưng rồng có ý nghĩa gì.

Theo Sài gòn Tiếp thị