Bằng nhiều thử nghiệm trên những tình nguyện viên bằng cách cho họ viết những điều có thực và những điều tưởng tượng bằng một loại bút điện tử rất nhạy sau đó dùng máy tính để phân tích từng chi tiết nhỏ nhất. Các nhà khoa học đã nhận ra rằng nét chữ của người nói dối thường được ấn mạnh tay hơn, đồng thời dài và cao hơn hẳn so với những người viết sự thật.

Nguyên nhân được giải thích là do khi viết chuyện dối trá, não bộ chúng ta thường phải làm việc căng thẳng hơn để sáng tạo các sự kiện, điều này đã tác động mạnh đến tiến trình viết thông thường. Do đó, phương pháp phân tích chữ viết đang được tiếp tục nghiên cứu để phát hiện việc nói dối nhằm thay thế cho phương pháp dùng máy hiện tại chỉ dựa vào cử chỉ, ánh mắt, thân nhiệt vốn không đủ cơ sở tin cậy.

Ng.Vân (Theo Physorg)