Chương trình này bắt đầu từ cuối tháng 10-2012 và sẽ kéo dài trong 6 tháng với sự bảo trợ của Công ty Tài chính Natural Security đóng tại thành phố Lille.

Theo tạp chí Le Nouvel Observateur, muốn được chi trả bằng dịch vụ này, khách hàng phải đăng ký trước dấu vân tay và thẻ tín dụng tại một số nơi giao dịch của ngân hàng tham gia đợt thử nghiệm là Banque Accord.
Giám đốc điều hành Natural Security, ông Cedric Hozane, thông báo: “Công nghệ của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như mua sắm tại cửa hàng và trên mạng, giao dịch với ngân hàng…”. Trang tin ở Mỹ Finextra cho biết Công ty Discover Financial Services đã đồng ý cộng tác với Natural Security thực hiện chương trình thử nghiệm như vậy tại Mỹ trong thời gian tới.
Tr.Lâm