Các nhà khoa học giải thích: Củ hành chứa hợp chất lưu huỳnh có đặc tính bay hơi cao. Khi xắt, mắt bạn “khóc” là phản ứng tự nhiên của cơ thể để rửa hoặc làm loãng chất khí lưu huỳnh nhằm bảo vệ mắt.
Có nhiều cách để mắt không “khóc” khi xắt hành: Mang kính bảo hộ để tạo màn ngăn giữa mắt và lưu huỳnh; làm lạnh hành trước khi xắt để làm giảm sự bay hơi của lưu huỳnh; nhai rau mùi tây khi xắt để ôxy hóa hợp chất lưu huỳnh, tạo ra hợp chất mới không còn làm cay mắt bạn nữa.

Một phương pháp khác là thắp nến cạnh rổ hành khi xắt. Cũng như nhai rau mùi tây, cách này làm ôxy hóa hợp chất lưu huỳnh. Và cuối cùng, nếu không có nến bạn có thể thè lưỡi ra trong khi xắt hành, chất ẩm trên lưỡi cũng làm ôxy hóa hợp chất lưu huỳnh trước khi hợp chất này kịp bay tới mắt bạn.