Đường hoa Xuân Quý Tỵ ngày khai mạc
Khách vui mừng "tậu" được chậu mai vừa ý
Pháo hoa mừng xuân Quý Tỵ
huutienphoto@gmail.com