100% công ty điện lực thuộc EVNCPC sửa chữa điện hotline - Ảnh 1.

Đội sửa chữa điện nóng (hotline) của EVNCPC

Với việc ra mắt đội sửa chữa điện nóng (hotline) Công ty Điện lực Đăk Nông đã thực hiện thành công lần sửa chữa đầu tiên trên đường dây đang mang điện. Như vậy, đến nay, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã "cán đích" kế hoạch triển khai sửa chữa hotline tại 13/13 công ty điện lực thành viên.

100% công ty điện lực thuộc EVNCPC sửa chữa điện hotline - Ảnh 2.

Đội sửa chữa điện nóng (hotline) của EVNCPC

Công tác hotline  được EVNCPC bắt đầu triển khai từ tháng 4-2016, sau khi đưa vào hoạt động đã chứng tỏ hiệu quả bước đầu. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, các đơn vị đã tiến hành 3.850 công tác sửa chữa nóng lưới điện. Thời gian tới, EVNCPC sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển thêm các đội hotline thứ hai, thứ ba cho các đơn vị. Đồng thời bổ sung thêm các phương pháp sửa chữa điện nóng lưới điện 22 kV bằng platform, giàn giáo cách điện và mở rộng áp dụng trên lưới 110 kV.

Cùng với việc vệ sinh sứ không cắt điện, việc áp dụng công nghệ hotline đã góp phần hạn chế thời gian mất điện khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng.

 

H. Dũng