Theo đó, OCB sẽ dành 1.000 tỉ đồng cho các thương nhân vay mua tạm trữ lúa gạo, thời gian giải ngân cho vay mua tạm trữ thóc gạo từ ngày 20-3 đến hết ngày 30-4.

Thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa là 6 tháng kể từ ngày 20-3 đến hết ngày 20-9. Mức lãi suất cho vay tối đa 7%/năm theo quy định và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% trong thời gian 4 tháng. Ngoài thời gian này lãi suất sẽ áp dụng theo quy định của OCB phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và cạnh tranh với thị trường.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Phương Đông (OCB)
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Phương Đông (OCB)

Đại diện ngân hàng cho biết những doanh  nghiệp đã được OCB cấp hạn mức tín dụng, sẽ giải ngân ngay trong tháng 3 này. Đối với doanh nghiệp tham gia tạm trữ chưa có hạn mức tín dụng, OCB sẽ chủ động tiếp cận và xúc tiến nhanh các thủ tục xét cấp hạn mức thu mua tạm trữ để kịp thời có đủ vốn thu mua tạm trữ theo chỉ tiêu đã được giao.

Tính đến nay, OCB cũng đã cấp hạn mức hơn 1.000 tỉ đồng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành lúa gạo.

Tin-ảnh: T.Nguyễn