Đáng lưu ý là đã có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỉ USD trở lên. Đứng đầu vẫn là dệt may với kim ngạch 14 tỉ USD, tiếp theo là các mặt hàng dầu thô; điện thoại và linh kiện; giày dép; gạo;  thủy sản…

Năm 2011 có sự tăng trưởng xuất khẩu đột biến của mặt hàng điện thoại và linh kiện với kim ngạch 6,8 tỉ USD, tăng 197% so với năm 2010. Mặt hàng đồ gỗ cũng vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á và thứ 10 thế giới, đạt kim ngạch xuất khẩu 3,9 tỉ USD. Về thị trường, có 24 thị trường Việt Nam xuất khẩu từ 1 tỉ USD trở lên (đứng đầu là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc…).

Tuy nhiên, dự báo xuất khẩu năm 2012 sẽ gặp khó khăn vì nhiều thị trường chủ chốt lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính do nợ công. Biểu hiện rõ nét nhất là số lượng đơn hàng của nhiều doanh nghiệp dệt may đã giảm đáng kể.

T.Hà