Hiện chỉ có 5 NH đạt tỉ trọng cho vay phi sản xuất 22%, trong số 18 NH còn lại có 8 NH có tỉ trọng cho vay phi sản xuất từ 31%-37%. Các NH không đưa tỉ trọng cho vay phi sản xuất về mức 22%/tổng dư nợ cho vay theo đúng thời hạn (ngày 30-6) sẽ bị NH Nhà nước chế tài theo hướng tăng gấp đôi tỉ lệ dự trữ bắt buộc.  

Về lãi suất, ông Giàu thông tin: NH Nhà nước tiếp tục sử dụng các công cụ can thiệp thị trường, kết hợp với biện pháp hành chính để điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng. Khi thị trường tiền tệ ổn định, lạm phát được kiểm soát…, NH Nhà nước sẽ giảm dần rồi tiến tới bỏ trần lãi suất.
Th.Thơ