Sáng 19-7, ông Lê Thế Trị, giám đốc sản xuất khu liên hợp, cho biết các DN khiếu nại vẫn giữ quan điểm là rất chia sẻ với khó khăn chung của ngành điện, không đòi bồi thường thiệt hại nhưng yêu cầu điện lực có hướng khắc phục tích cực: sắp xếp lịch cúp điện hợp lý, có thông báo trước để giảm tối đa thiệt hại cho DN.

Được biết, Điện lực Bình Phú đã có văn bản trả lời khiếu nại của 6 công ty trên nhưng đến nay tình trạng cúp điện không thông báo trước vẫn diễn ra.

T. Nhân