Các hành vi vi phạm chủ yếu là gắn chip điện tử vào trụ bơm xăng dầu để “móc túi” người tiêu dùng và bán xăng dầu kém chất lượng nhằm trục lợi. Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 90/836 mẫu xăng dầu không đạt chất lượng.

V.Duẩn