Như vậy, sau 5 năm có hiệu lực (từ ngày 14-7-2005), việc bãi bỏ mức thuế bình quân khoảng 34,5% sẽ có nhiều tác động tốt. Người tiêu dùng châu Âu sẽ được mua xe đạp VN rẻ hơn; các doanh nghiệp VN có cơ hội đẩy mạnh đầu tư sản xuất, kinh doanh sau một thời gian khó khăn.

Tr.Bảo