Theo đó, chủ đầu tư các loại dự án bất động sản có nghĩa vụ cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện, tình hình kinh doanh để các đầu mối tổng hợp, báo cáo với cấp trên. Việc báo cáo chậm trễ, không báo cáo, hoặc báo cáo không chính xác sẽ bị nhắc nhở và bị xử phạt hành chính theo quy định.
Sở Xây dựng các tỉnh, thành có trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản; báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án; tình hình giải phóng mặt bằng; tình hình kinh doanh tại các dự án bất động sản cũng như tình hình giao dịch bất động sản và thu ngân sách từ đất đai, từ giao dịch bất động sản trên địa bàn.
Đặc biệt, các báo cáo cần ghi rõ những trường hợp chủ đầu tư có sai phạm trong quá trình triển khai dự án để xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị UBND cấp tỉnh biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.
Nhiều dự án chậm tiến độ vẫn không được chủ đầu tư thông báo. Nguồn: Internet
 
Các chủ đầu tư dự án bất động sản, ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ban quản lý khu vực phát triển đô thị do nhà nước thành lập cũng phải báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án về các nội dung cơ bản của dự án theo văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Khi dự án có điều chỉnh, bổ sung thì chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo bổ sung những nội dung điều chỉnh và báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án như: tình hình giải phóng mặt bằng; tiến độ xây dựng; tình hình kinh doanh tại dự án như: huy động vốn, thực hiện nghĩa vụ tài chính; tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất...
Đối với những dự án đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư tiếp tục báo cáo tình hình kinh doanh tại dự án cho đến khi bán, cho thuê toàn bộ bất động sản được phép kinh doanh. Khi kết thúc dự án, chủ đầu tư cần báo cáo về nội dung chính của dự án sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng.
Thông tư cũng quy định Sở Xây dựng các địa phương có trách nhiệm kiểm tra về nội dung báo cáo của chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản kiểm tra báo cáo của các Sở Xây dựng và phối hợp với Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra tình hình triển khai dự án bất động sản để phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2013 và các đối tượng liên quan có trách nhiệm thực hiện việc báo cáo bắt đầu từ quý IV/2013.
Theo Bộ Xây dựng, việc tập hợp nguồn thông tin thường xuyên sẽ phục vụ hữu hiệu cho công tác quản lý các dự án bất động sản và thị trường; đồng thời cũng khắc phục tình trạng dự án triển khai chậm tiến độ, không đầu tư hạ tầng đồng bộ hoặc không triển khai sau khi được cấp phép đầu tư, tình trạng đầu tư tràn lan, tự phát... gây lãng phí tài nguyên đất đai và vốn đầu tư của xã hội.
Thời gian qua, hàng loạt dự án bất động sản bị ngừng trệ do chủ đầu tư thiếu vốn hoặc không có đầu ra, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân đã góp tiền vào những dự án này. Thời hạn giao nhà trễ vài tháng đến vài năm, thậm chí vô thời hạn là điều không còn hiếm, nhưng cơ quan quản lý không có đủ quy định để chế tài, còn người dân bị thiệt hại. Do đó, việc bắt buộc các chủ đầu tư phải cập nhật thường xuyên tiến độ các dự án cũng được xem như một biện pháp bảo vệ người tiêu dùng.
Tin, ảnh: V.Vinh