Theo nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 6-5 của Thủy sản Bình An, ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) đồng thời bị miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Lê cũng bị miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ở công ty này.

Đồng thời, ông Mai Xuân Sơn, Phó Tổng Giám đốc công ty, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế vị trí của ông Đỗ Quang Hiển.

Bianfishco có vốn điều lệ 500 tỉ đồng. Trong đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (do ông Hiển làm Chủ tịch) nắm giữ 50% cổ phần.

Chế biến cá tra tại Bianfishco

Chế biến cá tra tại Bianfishco

Vào năm 2012, Bianfishco do bà Phạm Thị Diệu Hiền, nguyên Chủ tịch HĐQT của công ty này đã vỡ nợ hơn 1.000 tỉ đồng, mất khả năng thanh toán.

Sau đó, Ngân hàng SHB đã “nhảy vào” tái cấu trúc toàn diện bằng việc mua lại 50% cổ phần của bà Hiền. Cùng thời gian này, Bầu Hiển và một số lãnh đạo khác của Ngân hàng SHB đã tham gia HĐQT của Bianfishco.

Tin-ảnh: Ca Linh