Hiện có 3 hãng hàng không cùng có đường bay đến Côn Đảo là Vietnam Airlines, Vasco và Air Mekong, trong đó Air Mekong là hãng đầu tiên bay thẳng từ Hà Nội đến Côn Đảo.

T.Hà