Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy ý kiến các bên liên quan. Đáng chú ý, dự thảo đã đưa ra phương án điện một giá.

Dự thảo cũng nêu rõ cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện là tỉ lệ phần trăm (%) so với mức giá bán lẻ điện bình quân (hiện là 1.864,44 đồng một kWh).

Theo dự thảo, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo đề xuất 2 phương án lựa chọn.

Phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc.

Phương án 2: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

Bộ Công Thương chính thức đề xuất phương án điện một giá - Ảnh 1.

Phương án 1 rút ngắn từ 6 bậc xuống còn 5 bậc

Đối với phương án 1, biểu giá điện sinh hoạt đã rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc. Đồng thời, điều chỉnh giãn cách số bậc thang, gộp bậc 1 và 2 từ 0-100 kWh, tăng số bậc thang từ 101 kWh trở lên tới 401 kWh ở các bậc 2, 3, 4 và bậc 5 sẽ kéo giãn bậc thang lên mức 701 kWh (so với bậc thang cao nhất trước đây là bậc 6 ở mức 401 kWh trở lên.

Đối với phương án 2, Bộ Công Thương đưa ra 2 kịch bản 2A và 2B. Đáng chú ý, phương án 2 đã cho người dùng điện lựa chọn giá điện sinh hoạt 5 bậc hoặc điện 1 giá.

Bộ Công Thương chính thức đề xuất phương án điện một giá - Ảnh 2.

Khách hàng được lựa chọn giữa điện sinh hoạt 5 bậc và điện 1 giá

Ở kịch bản 2A, biểu giá luỹ tiến 5 bậc có tỉ lệ thấp nhất bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân cho kWh 0-100 và cao nhất 274% giá bán lẻ điện bình quân với kWh từ 701 trở lên. Còn điện một giá tương ứng 145% giá bán lẻ điện bình quân, khoảng 2.703 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT).

Với kịch bản 2B, giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc có tỉ lệ thấp nhất 90% giá bán lẻ điện bình quân cho 0-100 kWh và cao nhất 185% giá bán lẻ điện bình quân từ 701 kWh trở lên. Còn điện một giá là 155% giá bán lẻ điện bình quân, khoảng 2.890 đồng một kWh, chưa gồm thuế VAT.

Bộ Công Thương chính thức đề xuất phương án điện một giá - Ảnh 3.

Kịch bản 2 được Bộ Công Thương đưa ra

Tỉ lệ giá bán lẻ so với mức giá bán lẻ điện bình quân ở các phương án cũng có chênh lệch nhau khá lớn. Cụ thể, nếu ở phương án 1 bậc 1 có tỉ lệ là 90%, thì bậc 5 ở mức cao nhất với 168%. Trong khi phương án 2A bậc 5 mức cao nhất là 274% và phương án 2B là 185%.

Dự thảo cũng nêu rõ, khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là 1 năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

Minh Chiến