Theo đó, Bộ Công Thương khẳng định việc ban hành thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014. Tuy nhiên, Bộ này đề nghị bổ sung cụ thể số lượng bản sao các thành phần hồ sơ phải đăng ký kiểm tra nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị nhập khẩu hoàn thiện hồ sơ.

Đặc biệt, Bộ Công Thương cũng đề nghị bổ sung quy định phải có “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ tương đương” vì nếu không có giấy này thì thủ tục chứng nhận cho xe nhập khẩu hoàn toàn giống như xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Điều này dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Bởi các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước phải đầu tư nhà xưởng, thiết bị kiểm tra xe xuất xưởng và đường thử xe, trong khi các nhà nhập khẩu thường không đầu tư.

Bộ Công Thương cũng đề nghị bổ sung quy định phải có “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ tương đương” với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu

Cũng góp ý về Dự thảo thông tư của Bộ Giao thông Vận tải, các DN nhập khẩu ô tô Việt Nam vừa và nhỏ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ. Theo đó, các doanh nghiệp cho rằng quy định thương nhân phải nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất cấp cho xe cơ giới thực tế nhập khẩu hoặc Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng thực chất chỉ là một thủ tục hành chính. Bởi vì, tất cả các xe khi xuất xưởng đều phải được nhà sản xuất kiểm tra, xe nào đáp ứng đủ điều kiện mới cho xuất xưởng và sẽ cấp phiếu kiểm tra chất lượng cho chiếc xe đó.

Trong khi đó, Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, những thủ tục hành chính là rào cản cần được loại bỏ để doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững. Do đó, các doanh nghiệp này đề nghị cơ quan chủ quản tránh đề xuất tăng các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được cùng tham gia kinh doanh ô tô bình đẳng với tất cả các doanh nghiệp khác.

Thuỳ Dương