Theo đó, Bộ Công Thương cho biết tại Công văn số 439/VPCP-KTTH ngày 11-1-2018 của Văn phòng Chính phủ về quản lý, điều hành giá xăng dầu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá - đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi tình hình tiêu thụ xăng E5 RON92, RON95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4,… trong quý I/2018, để công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thị trường và quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương giải thích vì sao chưa công bố giá cơ sở xăng RON95 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sau cuộc họp Liên Bộ Công Thương - Tài chính vào ngày 28-3, Bộ Công Thương đã có công văn báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về đề xuất công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng. Tuy nhiên, đến ngày 11-4, Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục lấy thêm ý kiến các cơ quan liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

"Hiện nay, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định"- văn bản của bộ nêu rõ.

Trước đó, hồi đầu năm 2018, sau khi báo chí phản ánh việc cơ quan điều hành giá không công bố giá cơ sở một mặt hàng được tiêu thụ lớn là xăng RON 95, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, công bố giá mặt hàng này sau quý I/2018.

Tuy vậy, đến kỳ điều hành giá đầu tiên của quý II/2018, chỉ đạo của Phó Thủ tướng vẫn chưa được Bộ Công Thương thực hiện một cách "nghiêm túc" mà chỉ "khuyến nghị" các thương nhân đầu mối xăng dầu tăng giá bán xăng RON 95 tối đa 526 đồng/lít so với giá bán hiện hành.

Tr.Nguyễn