Ngày 14-3, Bộ Tài chính đã lên tiếng khẳng định cơ quan này chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất.

Theo Bộ Tài chính, vừa qua Bộ được Chính phủ giao chủ trì, thực hiện nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn báo cáo Chính phủ là chậm nhất trước ngày 30-9 và báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chậm nhất trước ngày 30-12.

Bộ Tài chính bác thông tin xây dựng dự thảo luật tài sản với nhà đất - Ảnh 1.

Bộ Tài chính "bác" thông tin xây dựng dự thảo luật tài sản

Hiện nay, Bộ Tài chính đang đề nghị các bộ ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, bộ chưa xây dựng dự thảo Luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, UBTVQH, Quốc hội.

Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản xin ý kiến các bộ ngành, cơ quan liên quan để xây dựng đề cương báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi 6 Luật thuế sau: Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Sau đó, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa thông tin cho rằng Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo luật thuế tài sản đối với nhà đất.

Minh Chiến