Để chính thức vào hệ thống siêu thị Costco và E-Mart, sản phẩm G7 của Trung Nguyên phải vượt qua những bước kiểm định khắt khe. G7 phải đáp ứng hơn 20 tiêu chí, từ chính sách nhà máy sản xuất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ chế biến, công tác nghiên cứu, thí nghiệm, đến nguyên liệu, quy trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản xuất, bảo quản, vận chuyển đến vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động, cũng như những quy định, chính sách làm việc cùng nhà cung cấp…

M.Nguyên