Theo báo cáo, trong số 14 bộ có chức năng, nhiệm vụ gắn liền với doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh được chấm điểm theo thang điểm 100, không bộ nào đạt điểm tốt, cũng không có bộ bị đánh giá yếu hay kém. Đứng đầu danh sách là Bộ Tư pháp, đạt 59,01 điểm và thứ hai là  Bộ LĐ-TB-XH,  58,51 điểm. Xếp cuối danh sách là Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạt  51,37 điểm.

Để thực hiện báo cáo này, VCCI tiến hành điều tra từ 207 hiệp hội doanh nghiệp, đại diện cho 419.641 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên toàn quốc.

T.Hà