Xem Chứng khoán đi về đâu?

Để ngăn chặn, giảm bớt những tác động của nó, các chuyên gia khuyến nghị Chính phủ đưa ra những quy định chặt chẽ, giám sát hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.

“Ngân hàng Nhà nước VN cần giám sát hiệu quả hoạt động tín dụng các ngân hàng quốc doanh” - ông G. Rich (Công ty Rich International Consulting) khuyến nghị.


TS Vũ Đình Ánh (Viện Nghiên cứu kế hoạch thị trường giá cả) cho rằng VN hiện có 17 công ty tài chính, phần lớn thuộc các tập đoàn kinh tế Nhà nước nhưng đã tham gia quá sâu vào thị trường chứng khoán. Điều này làm gia tăng rủi ro cho chính các công ty này.

T.Thơ