Tại diễn đàn sẽ có các chương trình: thuyết trình theo từng nhóm ngành: du lịch, chế biến nông, thủy sản, đầu tư hạ tầng; triển lãm hình ảnh, sản vật, tài liệu về từng địa phương, gặp gỡ riêng giữa nhà đầu tư với địa phương hoặc doanh nghiệp đối tác...

Ông Phạm Hồng Kỳ, Vụ trưởng – Giám đốc Trung tâm Đầu tư nước ngoài phía Nam cho biết: Diễn đàn là dịp để quảng bá thương hiệu Mekong Delta ra thế giới và là cơ hội để các tỉnh ĐBSCL giới thiệu tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm, tiếp cận các dự án của từng địa phương.

T. Nhân