Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để lấy ý kiến.

Theo dự thảo, số tiền thu được từ việc bán đấu giá, sau khi trừ đi các khoản chi phí theo quy định sẽ được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước. Hằng năm, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện bán đấu giá lập dự toán các khoản chi để phục vụ công tác giám sát, quản lý, phòng chống buôn lậu thuốc lá để tổng hợp vào dự toán chi thường xuyên của đơn vị, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

Chi 200 triệu đồng để mua tin thuốc lá nhập lậu - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại Đồng Tháp bắt giữ ghe chở thuốc lá lậu - Ảnh: Lê Khánh

Bộ Tài chính cũng nêu rõ trong dự thảo thông tư, số tiền thu được từ bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu sẽ được chi để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu thuốc lá.

Ngoài ra, số tiền này cũng được chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa công cụ, chi thuê mướn thiết bị, phương tiện phục vụ trực tiếp cho hoạt động điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định của pháp luật hiện hành.

Theo dự thảo thông tư, số tiền trên cũng sẽ được chi mua tin (nếu có) với mức chi mỗi vụ việc tối đa không quá 100 triệu đồng đối với các vụ việc mà số tiền bán thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu có giá trị dưới 5 tỉ đồng.

"Tối đa không quá 200 triệu đồng đối với các vụ việc mà số tiền bán thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu có giá trị từ 5 tỉ đồng trở lên"- dự thảo nêu rõ.

Bên cạnh đó, số tiền thu từ bán đấu giá thuốc lá lậu sẽ chi bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia điều tra, mật phục, truy bắt, kiểm tra, kiểm soát đối tượng buôn lậu thuốc lá trong thời gian trực tiếp tham gia trên địa bàn xảy ra vụ việc. Mức bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày.

Minh Chiến