Cho phép phá sản tổ chức tín dụng diện kiểm soát đặc biệt - Ảnh 1.

Với 88,8% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng vào chiều 20-11

Chiều 20-11, với 88,8% tổng số đại biểu Quốc hội (QH) tán thành, QH đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2018.

Theo luật đã được thông qua, 5 phương án để cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bao gồm: Phương án phục hồi; Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; Phương án giải thể; Phương án chuyển giao bắt buộc; và Phương án phá sản.

Trong 5 phương án nêu trên, phương án phá sản tổ chức tín dụng là mới nhất, lần đầu được áp dụng.

Về phương án phá sản, luật quy định: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam trình Chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật này khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt lâm vào tình trạng phá sản.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trình NHNN xem xét.

Đáng chú ý, trước khi Luật vừa được thông qua, QH cũng đã bỏ điều khoản miễn trách nhiệm với người tham gia cơ cấu lại TCTD.

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ QH, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của người tham gia cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt (gồm cả cán bộ, công chức và người của TCTD). Tuy nhiên, một số ý kiến không đồng tình về quy định việc miễn trách nhiệm hoặc quy định trách nhiệm người tham gia cơ cấu lại TCTD vì đã có quy định tại các luật khác như Bộ luật Hình sự, Luật Cán bộ, công chức…

"Ủy ban Thường vụ QH xin tiếp thu, không quy định việc miễn trách nhiệm hoặc quy định trách nhiệm người tham gia cơ cấu lại TCTD vì đã có quy định tại các luật khác có liên quan để tránh xung đột pháp lý khi xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức và các trách nhiệm dân sự, hình sự khác"- báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH, nêu rõ.

Văn Duẩn