Theo đó, DaiABank sẽ dành 1.000 tỉ đồng cho vay với thời han 3 – 5 năm, hạn mức tối đa là 30 tỉ đồng/doanh nghiệp, vay từng đợt, lãi và vốn gốc được trả linh hoạt. Đối tượng được vay là doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang gặp khó khăn trong cân đối tài chính, thiếu hụt vốn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp và của cả ngân hàng.

Thy Thơ