Tuy nhiên, việc các gói nợ hộ gia đình gia tăng cũng khiến các ngân hàng thương mại trong nước đau đầu nhằm tìm biện pháp thích hợp kìm hãm tốc độ tăng trưởng các gói nợ hộ gia đình.

Ông Charles Davis, cố vấn kinh tế của ICAEW và Giám đốc CEBR, cho biết: “Các ngân hàng Đông Nam Á hiện tại được xem là một trong những nơi thu về lợi nhuận cao nhất trên thế giới và tập trung nguồn vốn mạnh. Một phần nhờ khả năng cho vay đối với các thị trường lớn trong nước kết hợp cùng sự tăng trưởng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, điều được dự kiến ​​sẽ tiếp tục mở rộng và tăng trưởng từ 16% đến 28% trong vòng 5 năm tới”.

Ông Mark Billington, Giám đốc khu vực ICAEW Đông Nam Á, cũng cho biết: “Tiêu thụ nội địa trong tổng GDP ở hầu hết các nước Đông Nam Á nói chung vẫn được xem là thấp so với tiêu chuẩn quốc tế. Lĩnh vực ngân hàng bán lẻ đã tạo điều kiện giúp tăng dần tiêu dùng trong nước, cân bằng lại nền kinh tế ASEAN giữa việc sản xuất cho xuất khẩu với tiêu thụ nội địa”.

C.Tài