Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đang lấy ý kiến các công ty chứng khoán thành viên về việc thực hiện chuyển một số mã chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) sang giao dịch trên một bảng mới thuộc hệ thống của HNX.

Việc chuyển đổi giao dịch này được coi là bước đi nhằm giảm tải hiện tượng nghẽn lệnh đang diễn ra trên sàn HoSE những tháng gần đây. Các công ty chứng khoán phải thực hiện khảo sát và hoàn thành trước ngày 1-3.

Chuyển cổ phiếu từ HoSE qua HNX để giảm nghẽn lệnh? - Ảnh 1.

Tình trạng nghẽn mạng tại sàn HoSE những tháng gần đây khiến nhà đầu tư bức xúc vì bị thiệt hại do không mua bán được.

Cụ thể, Sở cần lấy ý kiến về thời gian cần thiết để thực hiện chỉnh sửa hệ thống phần mềm tại công ty chứng khoán nhằm đáp ứng trường hợp chuyển một số chứng khoán hiện đang giao dịch trên HoSE sang giao dịch tại một bảng mới trên hệ thống của HNX nhưng vẫn giữ nguyên các quy định giao dịch như của HoSE về biên độ, kết cấu phiên, bước giá…

Cùng với đó, tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), các mã chứng khoán này có thể được đổi định danh thành chứng khoán thuộc HNX hoặc giữ nguyên là thuộc HoSE.

Tham khảo ý kiến của một số công ty chứng khoán cho thấy để giảm tải nghẽn lệnh cũng như hỗ trợ giao dịch tốt cho nhà đầu tư thì việc tạm thời chuyển một số công ty niêm yết trên HoSE sang giao dịch trên HNX là hợp lý trong lúc chờ đợi hệ thống giao dịch mới triển khai trên HoSE. Việc này góp phần giảm thiểu thiệt hại cho nhà đầu tư nếu có trong quá trình giao dịch. Đồng thời sẽ ổn định cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn giao dịch sôi động…

S. Nhung