Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết nhiều quốc gia trên thế giới đang tiến hành xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số, Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng không thể nằm ngoài xu hướng này. "TP HCM xác định chương trình chuyển đổi số có vai trò đặc biệt quan trọng và mang tính quyết định trong chiến lược phát triển từ nay đến năm 2030. Việc chuyển đổi số tốt sẽ góp phần thúc đẩy cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, góp phần xây dựng đô thị thông minh và thịnh vượng" - ông Dương Anh Đức nhìn nhận.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhận định hội thảo là hành động cụ thể để nâng cao năng lực các tỉnh, thành tại Việt Nam trong chuyển đổi số, đồng thời nêu 3 vấn đề mấu chốt trong chuyển đổi số, gồm: phát triển năng lực của chính phủ, người dân, xã hội; đầu tư vào dữ liệu, là nguồn nguyên liệu mới, là "vàng mới" để phát triển xã hội; thực thi các sáng kiến trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Ph.Anh