Văn bản nêu rõ: Qua xem xét báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, ý kiến của các bộ ngành liên quan, sự phản ánh tích cực của các chuyên gia, của nhân dân và xu thế phát triển chung, Chính phủ đã đồng ý cho phép thí điểm áp dụng hợp đồng điện tử trong loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng. Thời gian thí điểm 2 năm (từ tháng 1-2016).

Thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép áp dụng với tất cả đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đối với xe dưới 9 chỗ và các đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học - công nghệ (hợp đồng điện tử) phối hợp với đơn vị vận tải. Như vậy, việc thí điểm này không dành riêng cho Grab hay Uber mà được thực hiện cho các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng xe dưới 9 chỗ có sự phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối hợp đồng điện tử.

Cho đến nay, không chỉ có Grab, Uber mà đã có 7 đơn vị trong nước tham gia cung ứng dịch vụ tương tự như của Grab và Uber, trong đó có cả các hãng taxi lớn như Vinasun, Mai Linh; cụ thể là Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (V.CAR), Công ty CP Vận tải 57 Hà Nội (THANH CONG CAR), Công ty CP Sun Taxi (S.CAR), Công ty CP Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế Ngôi Sao (VIC.CAR), Công ty CP Hợp tác đầu tư và Phát triển (HOME CAR), Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (M.car), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang (Taxi Long Biên, LB.car).

Qua việc đang triển khai thí điểm cũng cho thấy việc phát triển trong lĩnh vực vận tải đang được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Nhiều doanh nghiệp, HTX vận tải đã được thành lập và kinh doanh vận tải thông qua áp dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực vận tải.

Về quy hoạch, Thủ tướng cho biết các địa phương cùng các bộ ngành cũng cần xem xét lại sự đáp ứng đồng bộ giữa quy hoạch và nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời cần đẩy mạnh việc tối ưu hóa trong tổ chức giao thông đô thị, qua đó ưu tiên tạo thuận lợi cho xe buýt, taxi, các phương tiện công cộng để người dân sử dụng thay cho dùng phương tiện cá nhân khi tham gia giao thông.

Với thực tiễn đang diễn ra, việc phát triển của loại hình kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng ứng dụng hợp đồng điện tử đã phần nào tác động đến loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, đây là quy luật tất yếu nhưng mang tính tích cực theo hướng đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân với chi phí phù hợp hơn, bảo đảm thuận tiện an toàn, chất lượng dịch vụ của cả xe taxi và xe hợp đồng được nâng cao, lĩnh vực thuế thực hiện sát sao hơn…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận mỗi việc thí điểm đều có những tác động tích cực hoặc tiêu cực, hạn chế. Cụ thể, Thủ tướng cho rằng phải có sự phối hợp sát sao hơn và trách nhiệm hơn của các cơ quan từ trung ương đến địa phương; việc tổ chức giao thông cần phù hợp hơn, quản lý chặt chẽ hơn nữa các ứng dụng mới… Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 86/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong đó bổ sung quy định quản lý phù hợp đối với xe hợp đồng và xe taxi, quản lý và áp dụng hợp đồng điện tử, kết nối quản lý thuế...

Bảo Trân