HAGL Agrico vừa công bố báo cáo thường niên năm 2017 kèm thông điệp ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico, gửi các cổ đông và nhà đầu tư nêu rõ mong muốn đưa HAGL Agrico trở thành một trong những công ty nông nghiệp đẳng cấp châu Á và hàng đầu Việt Nam.

Công ty bầu Đức bán trái cây thu 1.618 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vườn chuối của HAGL Agrico

"Với lợi thế về quỹ đất rộng lớn và cơ sở hạ tầng đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, công ty đã mở rộng có chọn lọc một số diện tích đất chưa khai thác hết để trồng cây ăn trái từ năm 2016. Một số loại cây tiêu biểu như chanh dây, chuối và thanh long đã được thu hoạch trong năm 2017, mang lại doanh thu 1.618 tỉ đồng, đóng góp 48,71% trong tổng doanh thu của công ty. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm cây ăn trái của HAGL Agrico là Trung Quốc, Thái Lan và một phần là nội địa. Năm 2017, HAGL Agrico tiếp tục kiên trì thực hiện chiến lược bằng các hoạt động chuyển đổi diện tích cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực khai thác thị trường tiêu thụ trái cây tiềm năng nhất thế giới hiện tại là Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá mủ cao su dần phục hồi là đòn bẩy để công ty tiếp tục khai thác các vườn cây cao su đến tuổi. Qua đó, công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ với lợi nhuận sau thuế 530 tỉ đồng" – ông Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh.

Theo bầu Đức, với mục tiêu trở thành một trong những công ty nông nghiệp đẳng cấp châu Á và hàng đầu Việt Nam, HAGL Agrico sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, kiện toàn cơ chế quản trị và bộ máy quản lý theo hướng chuyên nghiệp hóa để tối ưu trong sử dụng nguồn nhân lực và tài sản của công ty. 

Về mảng trái cây, báo cáo của HAGL Agrico cho thấy có 18 loại trái cây được trồng từ năm 2016 tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong đó, các sản phẩm tiêu biểu là chuối (2.061 ha), thanh long (1.375), chanh dây (100 ha), xoài (2.610), mít (771 ha),…

Ngọc Ánh