Ngày 26-2 - 2013, đại hội cổ đông của SBS đã thông qua đề án tái cấu trúc hoạt động. Theo đó, SBS sẽ chuyển đổi 500 tỉ đồng trong số 800 tỉ đồng trái phiếu đã bán cho NH Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành cổ phiếu, tỉ lệ chuyển đổi 1:1 để SBS tăng vốn điều lệ từ 1.266 tỉ đồng lên 1.766 tỉ đồng. Sau đó, SBS sẽ đưa vốn điều lệ xuống còn 252 tỉ đồng bằng cách chuyển đổi cổ phiếu theo tỉ lệ 7:1 để xóa lỗ lũy kế, rồi phát hành thêm cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1,5 để tăng vốn điều lệ lên 630 tỉ đồng.

Tuy nhiên, để thực hiện được các phương án trên, SBS còn phải chờ sự chấp thuận của các cơ quan quản lý, đặc biệt là việc chuyển đổi trái phiếu phải được NH Nhà nước cho phép Sacombank chuyển đổi 500 tỉ đồng thành vốn góp cổ phần. Theo kết luận của Thanh tra NH Nhà nước ngày 16-1- 2013, vào tháng 11-2011, Sacombank đã mua trái phiếu chuyển đổi của SBS với thủ tục hết sức lắt léo (thông qua trung gian Công ty Đầu tư Mới) là vi phạm quy định. Vì thế, NH Nhà nước đã yêu cầu Sacombank thu hồi đầy đủ số tiền lãi và gốc của khoản đầu tư này.

Ông Nguyễn Miên Tuấn, thành viên HĐQT Sacombank, cho biết:  Sacombank đã làm việc với SBS và nhận thấy việc thu hồi tiền lãi và gốc của 800 tỉ đồng trái phiếu là rất khó. Hiện Sacombank đã có văn bản gửi NH Nhà nước đề nghị cho phép NH này chuyển đổi một phần số tiền mua trái phiếu SBS thành cổ phiếu.

 Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, trường hợp NH Nhà nước và các cổ đông Sacombank chấp thuận chuyển đổi tiền mua trái phiếu thành cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu (500 tỉ đồng trái phiếu sẽ chuyển đổi thành 50 triệu cổ phiếu), trong khi giá cổ phiếu SBS tại thời điểm chuyển đổi vẫn ở mức 2.600 đồng/cổ phiếu (ngày 26-2) thì Sacombank sẽ bị “bốc hơi” 370 tỉ đồng.

 Trong khi đó, do số tiền thua lỗ trong năm 2012 của SBS cao hơn vốn điều lệ nên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vừa quyết định sẽ hủy niêm yết cổ phiếu SBS từ ngày 25-3. 

Thy Thơ