Ngày 10-6, bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), đã ký văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM thông báo về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Theo đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của doanh nghiệp này vào ngày 10-6 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 9-5-2022.

Theo kế hoạch, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung chính là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tuy nhiên, đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông tham dự chỉ chiếm 33,7% vốn điều lệ, không đạt điều kiện trên 50% để có thể tổ chức họp theo Luật Doanh nghiệp, như thông tin FLC đã gửi đến cơ quan quản lý nêu trên.

Tập đoàn FLC dự kiến sẽ triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 2-7. Thư mời dự Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hiện nay, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC có ba người gồm ông Đặng Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 2 thành viên là Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền và ông Lã Quý Hiển.

Trước đó, vào ngày 29-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán.

Đến ngày 8-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC. Bà Hương Trần Kiều Dung bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Minh Phong