Dấu ấn VNA tại APEC 2017 - Ảnh 1.

VNA (thực hiện)