Tham gia chương trình tập huấn, bà con được hướng dẫn triển khai mô hình sử dụng bóng đèn compact chống ẩm thay cho bóng đèn sợi đốt trong xử lý thanh long ra hoa trái vụ, tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, Điện Quang còn cam kết đồng hành, hỗ trợ  8.000 bóng đèn compact chống ẩm cho các hộ gia đình sản xuất thanh long có hoàn cảnh khó khăn, chưa đủ điều kiện kinh phí để chuyển toàn bộ bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn compact chống ẩm để chong đèn cho thanh long trái vụ.

Được biết trong những năm gần đây, cây thanh long của tỉnh Bình Thuận đã phát triển khá nhanh về diện tích và sản lượng. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2014, Bình Thuận đã trồng mới được 776 ha, đưa diện tích thanh long của tỉnh lên 21.278 ha.

H.Thúy