Theo thông tin từ các Sở NN-PTNT các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, trong năm 2014, diện tích thả nuôi cá tra thương phẩm ở khu vực này là 5.434 ha, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 98,8% kế hoạch 2014.

Diện tích thu hoạch cá tra trong năm qua là 4.009 ha, sản lượng thu hoạch 1.076.486 tấn, tăng 1% so với năm 2013 và vượt 2,5% kế hoạch. Diện tích nuôi cá tra toàn vùng đạt 5.500 ha, sản lượng đạt 1,1 triệu tấn, vượt 4,8% kế hoạch.

G.Hưng